Camerabewaking? Let op deze regels!

Radardetector D2050 Axis
Demo radardetector
1 februari 2018

Camerabewaking? Let op deze regels!

Camerabewaking, beeld van een winkel met geblurde personen

Waar moet u op letten als uw organisatie camera’s wil inzetten ter beveiliging en bewaking? Want dat kan niet zomaar. Camerabewaking is aan een aantal voorwaarden gebonden. Zo moet het cameratoezicht vooraf worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens, behalve als het wordt gebruikt voor de beveiliging van personen, gebouwen, terreinen, zaken en productieprocessen én de camera’s duidelijk zichtbaar zijn.

Daarnaast gelden aanvullende voorwaarden zoals:

  • In besloten ruimes zoals kantoor- en bedrijfsruimtes mogen in beginsel geen mensen worden gefilmd, tenzij er zwaarwegend belang is en het cameragebruik expliciet is aangegeven.
  • Als gefilmd wordt door een ‘vaste’ camera op openbare locaties, in winkels en op straat, moet dat duidelijk worden aangegeven.
  • De ondernemer die cameratoezicht wil toepassen moet een gerechtvaardigd belang hebben, bijvoorbeeld het tegengaan van diefstal.
  • Cameratoezicht mag alleen als er geen andere manier is om het doel te bereiken en moet onderdeel zijn van een totaalpakket aan maatregelen.
  • De ondernemer moet een privacytoets uitvoeren door zijn belang tegen dat van werknemers en klanten af te wegen.
  • De ondernemer moet duidelijk aangeven dat cameratoezicht plaatsvindt, met bijvoorbeeld bordjes of stickers.
  • Beelden mogen niet langer dan 28 dagen worden bewaard.

Een ondernemer doet er verstandig aan een reglement met betrekking tot cameratoezicht op te stellen (welk soort camera’s, welk doel, waar ze hangen en hoe ze worden gebruikt). Zijn er meer dan 50 medewerkers in dienst, dan moet cameratoezicht aan de OR worden voorgelegd.

Beelden mogen in principe alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn opgehangen: camera’s die worden ingezet om eigendommen te bewaken mogen niet worden gebruikt om werknemers aan te spreken op hun functioneren.

Opnamen van strafbare feiten mogen door burgers en bedrijven aan de politie worden overhandigd en gebruikt worden tijdens rechtszaken. De verdachte heeft wel het recht om een zaak aan te spannen vanwege de eventueel onrechtmatige manier van het verkrijgen van de beelden.

Regels voor het omgaan met camerabeelden
Alleen medewerkers met een bepaalde functie mogen de beelden bekijken, bijvoorbeeld beveiligingsmedewerkers.

Voor het online of via print publiceren van bewakingsbeelden moet de politie toestemming geven.
Mensen die herkenbaar op de foto of film staan, kunnen publicatie verbieden als zij een aanmerkelijk belang hebben, denk bijvoorbeeld aan het privacybelang van BN’ers.

Verborgen cameratoezicht
Slechts onder bepaalde voorwaarden mogen ondernemers een verborgen camera inzetten.

Voor meer informatie en de voorwaarden waaronder verborgen camera’s mogen worden toegepast, zie voor meer informatie de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor particulieren gelden iets andere regels, ook daar kunt u bij de AP informatie over vinden.

Werken bij