Politie wijzigt opvolging alarm overvalknop per 1 juli 2021

Paslezer hufterproof door 3D kapje
Vandaalbestendige kap voor paslezer in 3D
15 april 2021
Dakbeveiliging
Inbraakdetectie op daken is een vak apart
25 juli 2021

Politie wijzigt opvolging alarm overvalknop per 1 juli 2021

Politiezwaailicht

Juli 2021 – De werkwijze van de politie rondom de overvaldrukknop is veranderd per 1 juli 2021. Voorheen rukte de politie direct uit als op de overvalknop werd gedrukt. Maar vanaf 1 juli komt de politie pas als het elektronisch alarm met de overvalknop is ‘geverifieerd’. Dat betekent dat er op een andere manier moet zijn vastgesteld dat er inderdaad echt sprake is van een overvalmelding.

Komt de politie dan niet meer na een druk op de overvalknop?

Zonder verificatie zal de politie de melding niet behandelen als een zogenaamde PRIO-1-melding. De politie geeft het overvalalarm dan een lagere prioriteit en dat kan helaas ernstige gevolgen hebben als de melding wel serieus is.

Waarom is de werkwijze veranderd?

De werkwijze van de politie is veranderd omdat 99% van de overvalmeldingen achteraf onnodig bleek te zijn. De knop werd bijvoorbeeld per ongeluk ingedrukt. De inzet van de politie werd hierdoor echter zwaar belast. Elke keer moesten minstens twee politieauto’s met vier agenten worden ingezet, voor niets.

Wat betekent dat voor u?

Een elektronische melding met de overvalknop moet worden geverifieerd (bevestigd dat er inderdaad wat aan de hand is) voordat de politie er een PRIO-1-melding van maakt. Dat verifiëren kan op verschillende manieren:

Technisch

  • Videoverificatie: uit camerabeelden blijkt dat er daadwerkelijk een overval gaande is. Dan moet het camerasysteem wel zo zijn ingesteld dat de meldkamer deze beelden kan zien.
  • Audioverificatie: bij het indrukken van de overvalknop, ontstaat een automatische eenzijdige audioverbinding met de meldkamer. De meldkamer kan dan meeluisteren en beslissen of het daadwerkelijk om een overval gaat.
  • Een tweede overvalknop die eveneens wordt ingedrukt. Dit is een bewuste handeling en sluit ‘ongelukjes’ uit.

Visueel

Iemand is getuige van de overval en belt de meldkamer of 112.

Wat kunt u doen?

In overleg met uw meldkamer of PAC (particuliere alarmcentrale) zult u een keuze moeten maken voor de manier waarop u de overvalmelding wilt laten verifiëren. 

  1. Maakt u al gebruik van een camerasysteem? Bij sommige systemen kan een koppeling worden gemaakt naar de meldkamer. Als dan de knop wordt ingedrukt, krijgt de meldkamer live beelden te zien en kan de meldkamer vaststellen of het om een overval gaat of niet.
  2. Als er nog geen camerasysteem is, kunt u overwegen zo’n systeem aan te schaffen en dan meteen deze koppeling te laten maken.
  3. U kunt kiezen voor het laten installeren van audioverificatie. De meldkamer ziet dan geen beelden, maar kan uit geluid opmaken of het om een overval gaat of niet.
  4. U kunt kiezen voor het laten installeren van een tweede overvalknop. De kans dat twee knoppen tegelijk per ongeluk worden ingedrukt is klein en duidt op een bewuste actie.
  5. Maar u kunt er ook voor kiezen om niets te doen. Dan behandelt de politie een eventuele melding via de overvalknop niet meer als een PRIO-1-melding.
  6. U kunt de bestaande overvalknop laten afkoppelen. Dan kunt u sowieso geen elektronische melding meer maken en zult u de politie op een andere manier moeten waarschuwen als er iets aan de hand is.

Advies nodig?

Als u met de meldkamer of PAC heeft afgesproken hoe u de verificatie wilt laten plaatsvinden en uw keuze is gevallen op technische verificatie, dan geven we u daarin graag een advies dat past bij u en uw situatie. Neem daarvoor contact op met Automatic Signal via 0297 230 100.

Werken bij