Guartnet

GUARTNET

Guartnet Objectbeveiliging & Aanraakdetectie is een slimme en onzichtbare manier om kunstobjecten te beveiligen. Het is een draadloos netwerk van compacte, autonome en energiezuinige sensoren, de zogenaamde Guartnodes. Deze worden niet zichtbaar en niet destructief aan of in een object aangebracht. Zo kunnen voorwerpen continu, en juist ook overdag, worden bewaakt en gemonitord.

De sensoren zijn gevoelig voor beweging of aanraking van het object en genereren dan een melding naar het centraal beheerstation, de Guartserver. Ook kan direct bij het object een akoestisch signaal worden gegenereerd als waarschuwing. Op het scherm van de Guartserver wordt alle relevante informatie getoond en/of de benodigde acties.

SPECIFICATIES

  • Geen bekabeling maar wel 100% betrouwbaar redundant draadloos netwerk.
  • Guartnet maakt gebruik van een specifieke frequentieband voor beveiligingstoepassingen.
  • Per sensor (afmeting: 80 mm x 50 mm x 15 mm) kunnen de alarmfuncties en de trillingsgevoeligheid snel en makkelijk worden ingesteld met behulp van een tablet.
  • Functioneert als autonoom systeem voor objectbeveiliging maar kan ook worden geïntegeerd in het in gebruik zijn security- of gebouwmanagementsysteem.
  • Objecten kunnen vrij worden verplaatst met behoud van beveiligingsniveau.
  • De draadloze communicatie tussen sensoren en het beheerstation verloopt redundant via strategisch in de ruimte opgestelde repeaters. Valt er een uit, dan neemt een
  • andere de communicatie direct over.
  • De communicatie is bidirectioneel, oftewel er kan data vanaf een node naar de server worden gestuurd, maar ook vanaf de server naar een node.


INTEGRATIE IN GENETEC SECURITY CENTER

Het is mogelijk om Guartnet Objectmonitoring & Aanraakdetectie naadloos te integreren in het Video Management Systeem (VMS) van Genetec. Hiermee wordt het mogelijk om alle alarmen vanuit Guartnet af te handelen in het Genetec Security Center. Meer informatie.

GUARTNET

Speciaal voor het beveiligen van kunstobjecten ontwikkelden we het detectiesysteem Guartnet.

Guartnet is een systeem om kunst- en andere objecten continu en onzichtbaar te bewaken en monitoren. Zodra een bezoeker het object aanraakt of beweegt, wordt alarm gegeven. Guartnet is een draadloos netwerk van kleine sensoren die met elkaar en met een centraal beheerstation zijn verbonden. De sensoren zitten in kleine compacte doosjes, de Guartnodes, die niet zichtbaar en niet destructief aan of in een object worden geplaatst.

AUTONOOM OF GEÏNTEGREERD TOEPASBAAR

De sensoren zijn gevoelig voor de trillingen die ontstaan wanneer het object wordt bewogen of aangeraakt. Er wordt een signaal verzonden naar het centraal beheerstation, de Guartserver, die alle relevante informatie op een scherm toont ter verdere afhandeling. Bij het object zelf kan een akoestisch signaal worden gegeven als waarschuwing. Guartnet functioneert als een autonoom systeem maar kan ook worden geïntegreerd in het security- of gebouwmanagementsysteem van het museum. Het is mogelijk om Guartnet via internet te beheren.

OOK ALS TIJDELIJKE OPLOSSING TE HUUR

Guartnet kan ook worden gehuurd als tijdelijke oplossing. Bijvoorbeeld als er een tijdelijke expositie is waarvoor extra beveiliging nodig is.

MEER WETEN?

Diverse musea maken al gebruik van de slimme objectbeveiliging van Guartnet. Wilt u weten of deze oplossing ook voor de beveiliging van uw kunstvoorwerpen geschikt is? Neem vrijblijvend contact op via e-mail of telefoon (0297) 230 100.

MEER INFO