Guartnet

GUARTNET

Guartnet Objectbeveiliging & Aanraakdetectie is een slimme en onzichtbare manier om kunstobjecten te beveiligen. Het is een draadloos netwerk van compacte, autonome en energiezuinige sensoren, de zogenaamde Guartnodes. Deze worden niet zichtbaar en niet destructief aan of in een object aangebracht. Zo kunnen voorwerpen continu, en juist ook overdag, worden bewaakt en gemonitord.

AUTONOOM OF GEÏNTEGREERD TOEPASBAAR

De sensoren zijn gevoelig voor de trillingen die ontstaan wanneer het object wordt bewogen of aangeraakt. Er wordt een signaal verzonden naar het centraal beheerstation, de Guartserver, die alle relevante informatie op een scherm toont ter verdere afhandeling. Bij het object zelf kan een akoestisch signaal worden gegeven als waarschuwing. Guartnet functioneert als een autonoom systeem maar kan ook worden geïntegreerd in het security- of gebouwmanagementsysteem van een museum. Het is mogelijk om Guartnet via internet te beheren.

SPECIFICATIES

  • Geen bekabeling maar een 100% betrouwbaar redundant draadloos netwerk.
  • Guartnet maakt gebruik van een specifieke frequentieband voor beveiligingstoepassingen.
  • Per sensor (afmeting: 80 mm x 50 mm x 15 mm) kunnen de alarmfuncties en de trillingsgevoeligheid snel en makkelijk worden ingesteld met behulp van een tablet.
  • Objecten kunnen vrij worden verplaatst met behoud van beveiligingsniveau.
  • De draadloze communicatie tussen sensoren en het beheerstation verloopt redundant via strategisch in de ruimte opgestelde repeaters. Valt er een uit, dan neemt een andere de communicatie direct over.
  • De communicatie is bidirectioneel, oftewel er kan data vanaf een node naar de server worden gestuurd, maar ook vanaf de server naar een node.

INTEGRATIE IN GENETEC SECURITY CENTER

Het is mogelijk om Guartnet Objectmonitoring & Aanraakdetectie naadloos te integreren in het Video Management Systeem (VMS) van Genetec. Hiermee wordt het mogelijk om alle alarmen vanuit Guartnet af te handelen in het Genetec Security Center.

OOK ALS TIJDELIJKE OPLOSSING TE HUUR

Guartnet kan ook worden gehuurd als tijdelijke oplossing. Bijvoorbeeld als er een tijdelijke expositie is waarvoor extra beveiliging nodig is.

FORTECHO VOLGT GUARTNET OP

Guartnet blijft onderhouden worden voor bestaande klanten. Nieuwe objectdetectieprojecten worden uitgevoerd met het systeem van Fortecho Solutions. Automatic Signal is in 2023 een partnership aangegaan met Fortecho Solutions (zie dit nieuwsbericht). Wilt u weten of deze oplossing ook voor de beveiliging van uw kunstvoorwerpen geschikt is? Neem vrijblijvend contact op via e-mail of telefoon (0297) 230 100.

LEAFLET GUARTNET
Werken bij