Voorbereiding voor FAT

FAT januari 2021 Automatic SignalJanuari 2021 - Voorbereidingen treffen voor een Factory Acceptance Test (FAT) in de showroom. Dat biedt de klant in kwestie de mogelijkheid om in een vroeg stadium te controleren of het systeem voldoet aan de eisen en wensen. 

Hoe bereikt u ons?

Adres
Boeierstraat 3
1435 LK RIJSENHOUT

Telefoon
+31 (0) 297 230 100

E-mailadres (Algemeen)
postbus@automaticsignal.nl