GuArtNet en Genetec Security Center

GuArtNet Objectmonitoring & Aanraakdetectie kan naadloos worden geïntegreerd in het Video Management Systeem (VMS) van Genetec. Hiermee wordt het mogelijk om alle alarmen vanuit GuArtNet af te handelen in het Genetec Security Center.

Dankzij deze integratie kan de gebruiker de bescherming van kunst op objectniveau beheren binnen het Genetec-beveiligingsplatform. Wanneer een object wordt aangeraakt of verplaatst, wordt binnen het Security Center onmiddellijk een alarm geactiveerd. Binnen enkele seconden kan de operator het aangeraakte of bewegende object op de plattegrond in het Security Center vinden, video-opnames controleren en direct reageren.

Door op maat gemaakte event-to-action-regels draaien camera’s automatisch naar het object, slaan opnamen op, sluiten of openen deuren, informeren de meldkamer, etc. De nodes informeren het Security Center continu over hun status, zodat de gebruiker de beschikbaarheid en onderhoudsstatus van het systeem 24/7 kan controleren.

Integratiemogelijkheden

De integratie van GuArtNet in het Security Center biedt:

 • Automatisch aanmaken van de GuArtNet-onderdelen binnen Security Center, zoals:
  – GuArtNet Gateway
  – GuArtNet Repeater
  – GuArtNodes
 • Automatisch toevoegen van alle geconfigureerde GuArtNet-objecten binnen het Security Center.
 • Alle GuArtNet-events worden toegewezen aan maatwerk events binnen het Security Center.
  – Node alarm
  – Batterij bijna leeg
  – Batterijfout
  – Node verdwenen
  – Jamming
  – Etc.
 • Projecteren van GuArt-nodes op de grafische plattegronden zodat ze makkelijk te vinden zijn.
 • Bekijken van video-opnamen vanaf het tijdstip van het alarm.
 • Markeren van bladwijzers van GuArtNet-events.

Gevoeligheid

De gevoeligheid van elke node kan individueel, in groepen of allemaal tegelijkertijd worden aangepast. Gebruikers kunnen dit doen op de GuArtNet-server of met behulp van een tablet.

Redundantie

Als een van de repeaters van het draadloze GuArtNet-systeem uitvalt, nemen anderen het automatisch over.

Datasheet

Voor een (Engelstalige) datasheet, klik hier.

 

20%-Bezettingsgraad scholen

Om verspreiding van het COVID-19/coronavirus tegen te gaan, mag in veel onderwijsinstellingen slechts 20% van het maximale aantal leerlingen en personeel gelijktijdig in de gebouwen aanwezig zijn. Dat heeft het ministerie van OCW besloten. Hieronder vindt u een aantal oplossingen om te voorkomen dat er zich te veel mensen in het gebouw bevinden.

Handmatig of automatisch tellen van bezoekers

De eenvoudigste oplossing is dat een toezichthouder bij de entreedeur de bezoekers telt. Maar als uw school is voorzien van een AEOS toegangscontrolesysteem, dan kan dat systeem de bezoekers tellen. Doordat een toegangspas aan een paslezer moet worden aangeboden, kan het systeem alle in- en uitgaande gebruikers tellen. Bij overschrijding van de 20% norm kan AEOS dan de entreedeur vergrendelen en/of een stoplicht op rood zetten.

NB Standaard beschikt AEOS over een functionaliteit om na het aanbieden van een toegangspas direct de bijbehorende pasfoto van de eigenaar van de pas weer te geven op een monitor. Studenten die geen reden hebben om op de locatie te zijn, kunt u dan aanspreken zodat zij uw 20%-bezettingsgraad niet onnodig opvullen.

De BadgeCheck: een vriendelijker oplossing

BadgeCheckEen vriendelijker oplossing is het als een toezichthouder beschikt over een BadgeCheck-terminal. Daarmee kan de pashouder live en draadloos worden gecontroleerd. Zo is het mogelijk om online te controleren of het persoonlijk lesrooster de aanwezigheid van de pashouder rechtvaardigt. Ook is een live check mogelijk van de identiteit van de pashouder door zijn of haar pasfoto te vergelijken met de persoon zelf.

En er zijn nog vele andere functies implementeerbaar. Zo kan de BadgeCheck worden gebruikt tijdens controlerondes in en om de school. Personen kunnen worden aangesproken op hun aanwezigheid en de autorisaties kunnen live worden gecontroleerd. Eventuele boodschappen of meldingen voor of over de pashouder kunnen via AEOS worden doorgegeven aan de BadgeCheck. Enkele voorbeelden zijn: 'Persoon is al drie keer te laat gekomen', 'Persoon is uitgeschreven' of 'Deze pas wordt gezocht i.v.m. diefstal', etc.

Inzetten van een 'slimme' camera

Een ander hulpmiddel kan een telsysteem zijn op basis van een 'slimme' camera. Deze kan Automatic Signal als standalone voorziening leveren. Het is uiteraard wel zo dat ieder telsysteem valt of staat met de correcte medewerking van de gebruikers. 

Steeds meer organisaties zoeken oplossingen om de toegang tot hun panden of bepaalde ruimten extra goed te beveiligen. Automatic Signal biedt daarvoor onder meer een oplossing met zogenaamde 'twee-factorenauthenticatie' in de vorm van de biometrische kaartlezer.

Kaartlezer in combinatie met biomterisch gegeven: twee factoren authenticatieBiometrie gecombineerd met kaartlezer

Bij ‘twee-factorenauthenticatie’ worden twee verschillende manieren gecombineerd om aan te tonen dat de juiste persoon toegang verkrijgt. Bijvoorbeeld een toegangspas in combinatie met een biometrisch gegeven.

De biometrische kaartlezer is een snelle, makkelijke, veilige en hygiënische manier om twee factoren authenticatie in het toegangscontrolesysteem te regelen.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de complexe en unieke kenmerken van de aderpatronen in de handpalmen van personen. De scanner maakt daarbij gebruik van infraroodenergie waardoor het aderpatroon voor de ingebouwde camera zichtbaar is en herkend kan worden. De pashouder houdt eerst zijn pas voor de lezer en daarna de handpalm voor een zogenaamde handpalmscanner. Optische en akoestische signalen zorgen ervoor dat de handpalm op de juiste manier voor de scanner wordt gehouden.

Het unieke aderpatroon van de handpalm wordt vergeleken met de opgeslagen gegevens in de toegangspas van de persoon. Bij een positieve match, wordt de deur vervolgens ontgrendeld op basis van ingestelde toegangsrechten voor de persoon. En dat alles binnen anderhalve seconde.

Omdat de handpalm de lezer niet raakt, is dit een zeer hygiënische manier van authenticatie. 

Privacy by design

De aderpatroonherkenner controleert of de aangeboden pas overeenkomt met het aderpatroon dat is opgeslagen op de kaart. Deze gegevens worden dus niet in een database opgeslagen. Daarmee voldoet de oplossing aan het ontwerpcriterium 'privacy by design' binnen de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het 'inleren' van het aderpatroon op een toegangspas, is simpel en snel te regelen. 

Geschikt voor diverse toegangscontrolesystemen

De biometrische kaartlezer is te combineren met diverse toegangscontrolesystemen. 

 

Meer weten over deze oplossing? Bel +31 (0)297 230 100 of stuur een e-mail naar postbus@automaticsignal.nl

 

Hoe bereikt u ons?

Adres
Boeierstraat 3
1435 LK RIJSENHOUT

Telefoon
+31 (0) 297 230 100

E-mailadres (Algemeen)
postbus@automaticsignal.nl