20%-Bezettingsgraad scholen

Om verspreiding van het COVID-19/coronavirus tegen te gaan, mag in veel onderwijsinstellingen slechts 20% van het maximale aantal leerlingen en personeel gelijktijdig in de gebouwen aanwezig zijn. Dat heeft het ministerie van OCW besloten. Hieronder vindt u een aantal oplossingen om te voorkomen dat er zich te veel mensen in het gebouw bevinden.

Handmatig of automatisch tellen van bezoekers

De eenvoudigste oplossing is dat een toezichthouder bij de entreedeur de bezoekers telt. Maar als uw school is voorzien van een AEOS toegangscontrolesysteem, dan kan dat systeem de bezoekers tellen. Doordat een toegangspas aan een paslezer moet worden aangeboden, kan het systeem alle in- en uitgaande gebruikers tellen. Bij overschrijding van de 20% norm kan AEOS dan de entreedeur vergrendelen en/of een stoplicht op rood zetten.

NB Standaard beschikt AEOS over een functionaliteit om na het aanbieden van een toegangspas direct de bijbehorende pasfoto van de eigenaar van de pas weer te geven op een monitor. Studenten die geen reden hebben om op de locatie te zijn, kunt u dan aanspreken zodat zij uw 20%-bezettingsgraad niet onnodig opvullen.

De BadgeCheck: een vriendelijker oplossing

BadgeCheckEen vriendelijker oplossing is het als een toezichthouder beschikt over een BadgeCheck-terminal. Daarmee kan de pashouder live en draadloos worden gecontroleerd. Zo is het mogelijk om online te controleren of het persoonlijk lesrooster de aanwezigheid van de pashouder rechtvaardigt. Ook is een live check mogelijk van de identiteit van de pashouder door zijn of haar pasfoto te vergelijken met de persoon zelf.

En er zijn nog vele andere functies implementeerbaar. Zo kan de BadgeCheck worden gebruikt tijdens controlerondes in en om de school. Personen kunnen worden aangesproken op hun aanwezigheid en de autorisaties kunnen live worden gecontroleerd. Eventuele boodschappen of meldingen voor of over de pashouder kunnen via AEOS worden doorgegeven aan de BadgeCheck. Enkele voorbeelden zijn: 'Persoon is al drie keer te laat gekomen', 'Persoon is uitgeschreven' of 'Deze pas wordt gezocht i.v.m. diefstal', etc.

Inzetten van een 'slimme' camera

Een ander hulpmiddel kan een telsysteem zijn op basis van een 'slimme' camera. Deze kan Automatic Signal als standalone voorziening leveren. Het is uiteraard wel zo dat ieder telsysteem valt of staat met de correcte medewerking van de gebruikers. 

Hoe bereikt u ons?

Adres
Boeierstraat 3
1435 LK RIJSENHOUT

Telefoon
+31 (0) 297 230 100

E-mailadres (Algemeen)
postbus@automaticsignal.nl