SAVE

Automatic Signal investeert niet alleen in vakmanschap en kennis en kunde van de medewerkers maar ook in het aanleren van professionele vaardigheden zoals het nemen van eigen verantwoordelijkheid en integer handelen. Sinds een aantal jaren wordt in het kader daarvan veel aandacht besteed aan het bedrijfsprincipe SAVE. Bedrijfsprincipe SAVE

SAVE staat voor:

  • 5-sterren Service 
  • Ambitieus
  • Vakkundig
  • Eigen verantwoordelijkheid

Dit zijn de vier pijlers van de Automatic Signal bedrijfscultuur. Op diverse manieren wordt zowel top-down als bottom-up gewerkt aan het bereiken en borgen van een SAVE cultuur.

Wat vinden medewerkers van SAVE?

Iedere medewerker is in het bezit van een ‘Gedragskompas’. In dit kompas wordt niet alleen gerefereerd aan kennis, vaardigheden, structuren, procedures en doelstellingen maar ook aan normen en waarden, mentaliteit, teambuilding en creativiteit. Onder het motto ‘Moment van de waarheid’ worden vele praktijkvoorbeelden genoemd en de manier waarop een medewerker daar SAVE mee omgaat. Het zijn voorbeelden van hoe we willen omgaan met klanten en met collega’s.

Ieder kwartaal wordt aan een van de vier pijlers extra aandacht besteed. Voorbeelden en momenten van de waarheid zijn als poster uitgeprint en hangen in ons bedrijfspand. Van een aantal van de 'momenten' is ook een kort filmpje gemaakt om te laten zien wat SAVE-gedrag nu daadwerkelijk inhoudt.

In de toolboxmeetingen en andere overleggen is SAVE een vast onderdeel van de agenda. Van tijd tot tijd zetten we elkaar op scherp door middel van rollenspellen.