Opdracht voor technische beveiligingssystemen Waternet

WaterdruppelJuli 2020 - Waternet heeft een uitgebreide aanbesteding gehouden voor de beveiligingssystemen op diverse locaties. Kwaliteit was daarbij een belangrijk gunningscriterium. Onlangs is deze opdracht definitief gegund aan Automatic Signal. Het betreft een meerjarige raamovereenkomst voor zowel de realisatie als het onderhoud van inbraak- en toegangscontrolesystemen. Meteen na de gunning is een vast ‘Waternetteam’ gestart met de uitvoering van het contract. Waternet verzorgt het drinkwater voor de gemeente Amsterdam, het afvalwater voor waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het watersysteem voor AGV Assets.
(Foto: Rony Michaud)

Hoe bereikt u ons?

Adres
Boeierstraat 3
1435 LK RIJSENHOUT

Telefoon
+31 (0) 297 230 100

E-mailadres (Algemeen)
postbus@automaticsignal.nl