Service en onderhoud

  • Onderhoud-storingsopvolging-en-ondersteuning-via-remote-verbinding
  • Team-Service--Onderhoud
  • Voorbereiden-voor-het-werken-bij-een-klant-op-locatie

Team Service houdt beveiligingsinstallaties in optimale conditie. Uitgangspunten voor preventief en correctief onderhoud zijn:

  • Kwaliteit 
  • Lage kosten
  • Tijdsbesparing
  • Beperking van overlast
  • Proactiviteit

Onderhoud vindt plaats op basis van conditiemeting volgens NEN 2767.

Onderhoudscontract (SLA)

Onderhoudscontracten of Service Level Agreements (SLA's) kunnen variëren van een basisvariant tot overeenkomsten met zeer uitgebreide modules. Ook als uw installatie niet is geleverd door Automatic Signal, kunt u een onderhoudscontract afsluiten. We overleggen graag met u welke vorm het beste bij de situatie past.  

Remote beheer

Door de systemen, indien mogelijk, op afstand ('remote') te beheren, voorkomen we dat uw bedrijfsvoering wordt verstoord, verhogen we de uptime van de systemen en minimaliseren we het aantal storingen en bezoeken op locatie. Dit bespaart tijd en geld. Voor remote beheer is altijd uw schriftelijke toestemming vereist. 

In optimale conditie door data-analyse

Door het periodiek analyseren van uit de installatie afkomstige data en op basis van preventief onderhoud en onze eigen ervaring, is het mogelijk om een betrouwbare voorspelling te doen wanneer eventuele vervanging van onderdelen gewenst is. Zo worden storingen voorkomen en blijft de installatie in optimale conditie.

Duidelijke rapportages

Op basis van maatwerkrapportages over de performance van uw beveiligingsinstallatie(s), adviseren we u proactief over eventueel te nemen maatregelen. Inclusief een financiële onderbouwing en planning, zodat u weet waar u aan toe bent.

Vragen over uw installatie? 

Werkt er 'iets' niet? Vragen over uw installatie? De Remote Supportdesk beantwoordt uw vragen telefonisch en biedt eventueel hulp op afstand door een remote verbinding met uw installatie te maken.

Bereikbaar 

Team Service is bereikbaar via + 31 (0)297 230 160.