MVO

MVO-BELEID

De directie van Automatic Signal streeft naar een optimale bedrijfsvoering, waarbij de verschillende aandachtsgebieden zoals kwaliteit, informatieveiligheid, organisatie, financiën en MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) als gelijkwaardig worden gezien.

Het bedrijfsbelang en de activiteiten en processen worden zoveel mogelijk afgestemd op de duurzame belangen van mens, milieu en maatschappij. Vanzelfsprekend leven we daarbij de relevante wet- en regelgeving na. We gebruiken de MVO-Prestatieladder als kader.

Processen en instructies zijn zo veel mogelijk gericht op het in één-keer-goed kunnen uitvoeren van taken, het behalen van een hoge klanttevredenheid en het continu verbeteren van de prestaties. Bij het uitvoeren van onze werkzaamheden gaan we milieubewust om met het gebruik/toepassing van energie en (eind)producten. We gaan op een milieuverantwoorde manier om met afvalstoffen.

De onderneming zorgt voor een gezonde financiële basis en investeert in mensen en middelen om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen. Alle medewerkers kunnen beschikken over de benodigde kennis, gegevens en middelen om optimaal en efficiënt hun werk te kunnen doen. We doen zaken op een eerlijke, transparante en integere manier.

Automatic Signal zorgt voor goede arbeidsomstandigheden en waarborgt de veiligheid en gezondheid van medewerkers en derden. Persoonlijk letsel en vervuiling/schade aan mens, milieu en maatschappij wordt zoveel mogelijk voorkomen.

Alle medewerkers worden betrokken bij het streven naar verbetering op het gebied van bedrijfsprocessen, zo ook de processen die te maken hebben met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Er wordt transparant gecommuniceerd met medewerkers en andere belanghebbenden over MVO. Verbeteracties worden vastgelegd in ERP-systeem. Interne audits maken de geboekte vooruitgang zichtbaar en geven aan in hoeverre de doelstellingen zijn behaald.

In het MVO-actieplan staan de doelstellingen die het beleid verder uitwerken. Tijdens de directiebeoordeling wordt bepaald of de doelstellingen zijn gerealiseerd of dat bijstelling noodzakelijk is.Vanaf februari 2023 beschikken we over het certificaat MVO-Prestatieladder, niveau 3.


TOEPASSINGSGEBIED (SCOPE) VAN HET MVO-MANAGEMENTSYSTEEM

Het toepassingsgebied van het mvo-managementsysteem is als volgt vastgesteld: 'Het ontwikkelen, produceren, verkopen, installeren en onderhouden van beveiligings- en controlesystemen voor gebouwen en terreinen.'