3D-oplossing: vandaalbestendige kap voor paslezer

Maatwerk 3D-geprinte vandaalbestendige kap voor paslezer

April 2021 - Een van onze klanten bezit panden die helaas nog wel eens het doelwit zijn van vandalen. In het verleden zijn de paslezers met bruut geweld van de buitenmuren gehaald. De oplossing om de paslezers te beschermen, is bedacht in samenwerking met Cad2Reality. Dit is een specialist op het gebied van 3D-printen, gevestigd in Kudelstaart. Met behulp van 3D-printtechnieken is een harde kap met verzonken schroefgaten geproduceerd, die over de lezer kan worden geplaatst. Dit maatwerk zorgt voor een goede bescherming van de paslezers. De samenwerking leverde inmiddels ook een 3D-maatwerkoplossing op voor een nette bevestiging van lasdozen.

 

 

Hoe zet je biometrie in als het om beveiliging gaat?

Foto van een scanner voor het herkennen van handaders (foto: Susanne Plank)

Februari 2021 - In Beveiligingnieuws.nl is een interview met senior security consultant Wijnand van Loon en senior engineer Arjan van der Poel gepubliceerd. Ze zijn geïnterviewd over de factoren waarmee rekening gehouden moet worden als men gebruik wil maken van biometrische oplossingen. Het complete artikel is hier te vinden.

Voorbereiding voor FAT

FAT januari 2021 Automatic SignalJanuari 2021 - Voorbereidingen treffen voor een Factory Acceptance Test (FAT) in de showroom. Dat biedt de klant in kwestie de mogelijkheid om in een vroeg stadium te controleren of het systeem voldoet aan de eisen en wensen. 

Kennissessie over biometrische beveiligingsoplossingen

November 2020 - Aan het begin van de maand zond Automatic Signal een exclusieve online kennissessie uit. Het onderwerp  - biometrische beveiligingsoplossingen'- werd van diverse kanten belicht: de privacyaspecten kwamen aan bod, en natuurlijk ook de techniek. Een- of tweetrapsverificatie? Waar sla je de gegevens op? Mag je biometrische beveiliging altijd toepassen? Sommige vragen waren van tevoren door genodigden ingestuurd, andere werden live tijdens de uitzending gesteld via een whatsappnummer.

Moderator Ton Oosterwijk van PKIpartners/Factor50 Informatieveiligheid stelde de vragen aan een panel van deskundigen:

 • Mr. Sylvia Punt - Vanhier Accountants|Adviseurs
 • Arjan van der Poel - senior engineer Automatic Signal
 • Wijnand van Loon - senior security consultant Automatic Signal

De kennissessie duurde een uur. 

Dit filmpje is een compilatie van die online kennissessie. Voor wie de volledige livestream wil terugkijken: stuur een e-mail met bedrijfsnaam en uw eigen naam naar postbus@automaticsignal.nl o.v.v. Livestream online kennissessie 05.11.2020. We sturen u dan een link. NB We behouden ons het recht voor om de link alleen te sturen naar (potentiële) relaties en klanten van Automatic Signal.

Week van de MKI: online lunch break met Paul de Hont

Week van de MKISeptember 2020 - Van 21 tot en met 25 september vindt de Week van de MKI* plaats, georganiseerd door het FME**. Het programma is volledig online. FME-leden kunnen zich opgeven voor workshops en dagelijks deelt een mki-ondernemer een innovatief verhaal tijdens de Lunch Break met een (digitaal) kijkje in de keuken. 

Op 24 september is directeur Paul de Hont die ondernemer. Hij zal tussen 12.00 en 13.00 uur vertellen over de manier waarop Automatic Signal de SAVE-bedrijfscultuur verankert in de organisatie, om zo betrokken teams te creëren. Paul gaat in op de visie achter SAVE en zal ook praktische handvatten aanreiken. Ook beantwoordt hij vragen die online gesteld kunnen worden.

*MKI staat voor Middelgrote en Kleine Industrie. ** FME is de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie.

Integratie van GuArtNet in Genetec Security Center

Zaal in museum (foto door Sylen via Pixabay)Augustus 2020 - Sinds kort is het mogelijk om GuArtNet Objectmonitoring & Aanraakdetectie naadloos te integreren in het Video Management Systeem (VMS) van Genetec. Hiermee wordt het mogelijk om alle alarmen vanuit GuArtNet af te handelen in het Genetec Security Center.

GuArtNet is ontwikkeld om kunstobjecten continu te kunnen beschermen, bewaken en te volgen. Het is een draadloos netwerk dat bestaat uit kleine, autonome, energiezuinige alarmactiverende nodes die op een niet-destructieve manier aan of op een kunstvoorwerp worden aangebracht.

Dankzij deze integratie kan de gebruiker de bescherming van kunst op objectniveau beheren binnen het Genetec-beveiligingsplatform. Wanneer een object wordt aangeraakt of verplaatst, wordt binnen het Security Center onmiddellijk een alarm geactiveerd. Binnen enkele seconden kan de operator het aangeraakte of bewegende object op de plattegrond in het Security Center vinden, video-opnames controleren en direct reageren.

Door op maat gemaakte event-to-action-regels draaien camera's automatisch naar het object, slaan opnamen op, sluiten of openen deuren, informeren de meldkamer, etc. De nodes informeren het Security Center continu over hun status, zodat de gebruiker de beschikbaarheid en onderhoudsstatus van het systeem 24/7 kan controleren.

Integratiemogelijkheden

De integratie van GuArtNet in het Security Center biedt:

 • Automatisch aanmaken van de GuArtNet-onderdelen binnen Security Center, zoals:
  - GuArtNet Gateway
  - GuArtNet Repeater
  - GuArtNodes
 • Automatisch toevoegen van alle geconfigureerde GuArtNet-objecten binnen het Security Center.
 • Alle GuArtNet-events worden toegewezen aan maatwerk events binnen het Security Center.
  - Node alarm
  - Batterij bijna leeg
  - Batterijfout
  - Node verdwenen
  - Jamming
  - Etc.
 • Projecteren van GuArt-nodes op de grafische plattegronden zodat ze makkelijk te vinden zijn.
 • Bekijken van video-opnamen vanaf het tijdstip van het alarm.
 • Markeren van bladwijzers van GuArtNet-events.

Gevoeligheid

De gevoeligheid van elke node kan individueel, in groepen of allemaal tegelijkertijd worden aangepast. Gebruikers kunnen dit doen op de GuArtNet-server of met behulp van een tablet.

Redundantie

Als een van de repeaters van het draadloze GuArtNet-systeem uitvalt, nemen anderen het automatisch over.

Datasheet

Meer weten over de integratie van GuArtNet in een Genetec Security Center?

Proefopstelling irisscanner

Proefopstelling irisscanner in combinatie met toegangscontroleJuli 2020 - In de Securoom (showroom) van Automatic Signal hangt sinds deze maand een proefopstelling van een irisscanner in combinatie met toegangscontrole. De proefopstelling is gemaakt voor een klant die nu al gebruikmaakt van vingerlezers voor toegangscontrole, maar die wil weten of de irisscanner daarvoor een goed alternatief is. Met deze oplossing is het mogelijk om contactloos personen te identificeren en toegang te verlenen tot een pand of tot bepaalde ruimten.

Opdracht voor technische beveiligingssystemen Waternet

WaterdruppelJuli 2020 - Waternet heeft een uitgebreide aanbesteding gehouden voor de beveiligingssystemen op diverse locaties. Kwaliteit was daarbij een belangrijk gunningscriterium. Onlangs is deze opdracht definitief gegund aan Automatic Signal. Het betreft een meerjarige raamovereenkomst voor zowel de realisatie als het onderhoud van inbraak- en toegangscontrolesystemen. Meteen na de gunning is een vast ‘Waternetteam’ gestart met de uitvoering van het contract. Waternet verzorgt het drinkwater voor de gemeente Amsterdam, het afvalwater voor waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het watersysteem voor AGV Assets.
(Foto: Rony Michaud)

Presentatie over het intelligenter maken van camera's

Presentatie Andre Bos op 29.06.2020 Security and Safety Things
Juni 2020 - Security & Safety Things is een technische start-up met als missie het intelligenter gebruik maken van slimme camera’s. Het techbedrijf ontwikkelde een platform gebaseerd op Android Open Source Project (AOSP). Met het Security & Safety Things Operating System kunnen ontwikkelaars programma’s (apps) maken die voor meerdere cameramerken geschikt zijn. 

Omdat Automatic Signal veel belangstelling heeft voor nieuwe en innovatieve beveiligingstechnieken, kwam André Bos van Security & Safety Things langs om een presentatie te geven over het platform. Onderzocht wordt of we samen een pilot kunnen starten.

Een van de voordelen van dit platform is de schaalbaarheid: van een appje voor één enkele camera tot honderden camera’s tegelijk. En is de app niet meer nodig? Dan verwijder je hem van de camera.

Het gaat dan bijvoorbeeld om apps om kentekens te herkennen, te tellen hoeveel mensen er zich in een ruimte bevinden of als hulp bij het orderpicken in een magazijn. De vragen uit de markt leiden tot de ontwikkeling van nieuwe apps. In de Application Store van Security & Safety Things zijn inmiddels enkele tientallen apps te vinden.

Doordat open-sourcesoftware wordt gebruikt, zijn de apps merkonafhankelijk. Vanaf juli komen de eerste camera’s op de markt die gebruik maken van het Security & Safety Things Operating System.

Twee-factorenauthenticatie voor serieuze toegangsbeveiliging

April 2020 - Automatic Signal biedt organisaties die hun toegangsbeveiliging extra goed willen regelen een oplossing met de biometrische kaartlezer die twee-factorenauthenticatie vereist. De biometrische kaartlezer is ontworpen conform 'privacy by design' en te combineren met diverse toegangscontrolesystemen.

Bij twee-factorenauthenticatie worden twee verschillende manieren gecombineerd om aan te tonen dat de juiste persoon toegang verkrijgt. In dit geval een toegangspas in combinatie met een biometrisch gegeven, namelijk het unieke aderpatroon in een handpalm.

De oplossing is een snel en makkelijk in het dagelijks gebruik. De handpalm raakt de lezer niet zodat hygiëne gewaarborgd is. De eerste biometrische kaartlezers zijn al succesvol geïnstalleerd. 

Snelle herkenning van uniek aderpatroon

De oplossing maakt gebruik van de complexe en unieke kenmerken van de aderpatronen in de handpalmen van personen. De scanner gebruikt infraroodenergie waardoor het aderpatroon voor de ingebouwde camera zichtbaar is en herkend kan worden.

De pashouder houdt eerst zijn pas voor de lezer en daarna de handpalm voor een zogenaamde handpalmscanner. Optische en akoestische signalen zorgen ervoor dat de handpalm op de juiste manier voor de scanner wordt gehouden.

Het unieke aderpatroon van de handpalm wordt vergeleken met de opgeslagen gegevens in de toegangspas van de persoon. Bij een positieve match, wordt de deur vervolgens ontgrendeld op basis van ingestelde toegangsrechten voor de persoon. Binnen anderhalve seconde.

Biometrische persoonsgegevens opgeslagen op de toegangspas

Het aderpatroon wordt op de kaart zelf opgeslagen en niet in een database. Daarmee beantwoordt de oplossing aan het ontwerpcriterium privacy by design van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Met de bijbehorende software is het ‘inleren’ en opslaan van een aderpatroon op de kaart een eenvoudige handeling.

Vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer 2020

Februari 2020 - Op 29, 30 en 31 januari 2020 was Automatic Signal weer te vinden op de Vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer in de Jaarbeurs in Utrecht. In stand A12 werden bezoekers bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op het gebied van technische beveiliging. Senior security specialist Wijnand van Loon hield een lezing tijdens de Vakbeurs.  

Automatic Signal stond, net als in voorgaande jaren, samen met zes andere ondernemers in een gezamenlijke stand met als overkoepelend motto: Kracht van Samenwerking. Dat is een netwerk van ondernemers, gebaseerd op onderling vertrouwen. De diensten en producten van de zeven zijn heel divers. Wat hen bindt, is de overtuiging dat elke deelnemer zijn klanten goed bedient. Daarom durven ze elkaar aan te bevelen bij hun eigen klanten. Om welke ondernemers het gaat, ziet u hieronder.  

Dank aan alle bezoekers van de stand en de lezing!

Ondertekening contract met Geldmaat

Ondertekening contract Geldmaat

November 2019 - Automatic Signal is een van de partijen die het preventief en correctief onderhoud gaat uitvoeren aan de inbraakalarminstallaties van de geldautomaten die Geldmaat in beheer heeft. Zo helpen we mee aan het voor iedereen veilig en toegankelijk houden van de ‘flappentappen’.

Daartoe werd op 4 november jl. op het kantoor van Geldmaat een dienstverleningsovereenkomst getekend. Op de foto van links naar rechts: de heer W.F. Kwakkel (CEO Geldmaat), de heer C.W. van de Woestijne (Commercieel directeur Automatic Signal) en de heer E. Severijnen (CIO Geldmaat).

In 2019 en 2020 maken de geldautomaten van ABN AMRO, ING en Rabobank langzaamaan plaats voor de gele geldautomaten van Geldmaat. Deze automaten worden gelijkmatiger over Nederland verspreid zodat iedereen gemakkelijk geld kan blijven opnemen en storten.

Lezing Spot op de Werkomgeving

September 2019 - Senior security specialist Wijnand van Loon hield op uitnodiging een korte lezing tijdens de eendaagse beurs Spot op de Werkomgeving in Den Bosch op 12 september. Aan de orde kwamen onder meer de vernieuwde VRKI en waar de verschillen met de oude versie zaten, de werkelijke reden van technische beveiliging en de OBE-maatregelen. 

Genetec Certified Partner

Certified Partner GenetecJuli 2019 - Automatic Signal maakt sinds kort deel uit van het Genetec Channel Partner Program 2019 - 2020. Als officiële Genetec Certified Partner onderscheiden we ons ten opzichte van andere partijen als 'zeer ervaren' op het gebied van Genetc-installaties.

ZZP-middag

Bijeenkomst met ZZP'ers die voor Automatic Signal werken

Mei 2019 - Als ZZP'er voor ons werken, betekent dat je 'part of the family' bent. Daarom vond op 14 mei een speciale middag plaats waarin de zelfstandige ondernemers nader kennismaakten met ons bedrijfsprincipe SAVE, gevolgd door een gezellige borrel. ZZP'ers: bedankt voor jullie deelname!

Training Genetec Omnicast

Medewerkers van Automatic Signal volgen een tweedaagse training Genetec Omnicast

Mei 2019 - Medewerkers van Automatic Signal volgen in mei 2019 een tweedaagse officiële training Genetec Omnicast. Zo verdiepen zij hun kennis en blijven ze breed inzetbaar. Genetec is een van de Security Management Systemen die Automatic Signal toepast. Genetec verbindt IP-bewakingssystemen binnen één intuïtieve interface. 

Bezoek leden Probus

Leden van Probus bezoeken Automatic Signal

Maart 2019 - Leden van Probus brachten dinsdag 19 maart een bezoek aan Automatic Signal. Tijdens de presentatie werden veel vragen gesteld. Dat zorgde voor een leuke en geanimeerde ochtend.

Vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer 2019

Vakbeurs Facilitair en Gebouwbeheer 2019

Januari 2019 - Voor de derde keer staat Automatic Signal op de Vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer. Net als in voorgaande jaren doen we dat onder de vlag van krachtvansamenwerking.nl, een groep ondernemers die gelooft in de kracht van netwerken en samenwerken. We verwelkomen u op 23, 24 of 25 januari graag in onze stand A14!

Op de beurs tonen we een demo van Bosch security camera's in combinatie met Genetec videobewaking.  

Nieuw dit jaar is dat onze senior security consultant, Wijnand van Loon, een lezing houdt over de échte doelstelling van beveiliging. De lezing wordt twee keer gegeven: op 23 januari om 12.30 uur en op 24 januari om 11.30 uur. 

De toegang tot de Vakbeurs is gratis, wel is registratie vooraf nodig. Locatie: Jaarbeurs Utrecht

Museale relatiemiddag

Relatiemiddag bij museum het Schip op 1 november

November 2018 - Op 1 november hield Automatic Signal een relatiemiddag, speciaal voor de museale relaties. De locatie was het onlangs gerenoveerde Postkantoor van Museum Het Schip. Na een welkomstwoord van directeur Paul de Hont, hield security consultant Wijnand van Loon een presentatie over de kunst van het beveiligen onder het motto 'Maak van je museum geen fort'. Daarna hadden de gasten de gelegenheid om kennis te nemen van de nieuwste camera's van Bosch en Axis, het Genetecplatform, Guartnet, Sick lasers en Securiblox. Senior engineer Arjan van der Poel beantwoordde alle vragen en demonstreerde de werking van de nieuwe modellen. Tot slot was er een rondleiding door het museum en de tijdelijke tentoonstelling over Gaudi. De middag werd afgesloten met een drankje en Spaanse tapas. 

Lezing bij beurs Spot op de Werkomgeving

Lezing: Hoe beveilig je een gebouw zonder er een fort van te maken?

September 2018 - Wijnand van Loon, senior security consultant bij Automatic Signal, gaf op 13 september een lezing tijdens Spot op de Werkomgeving. Deze beurs met lezingenprogramma richtte zich op facilitair verantwoordelijken. Het doel was om hen in één dag bij te praten over de werkomgeving van morgen. Beveiliging hoort daar uiteraard ook bij. De lezing van Wijnand van Loon heeft als titel 'Hoe beveilig je een gebouw zonder er een fort van te maken?'
Wilt u een PDF van de presentatie ontvangen? Neem dan contact op via (0297) 230 121.

 

Introductie BadgeCheck op Platform Onderwijs & Facilitair

BadgeCheck, mobile deivce voor controle van toegangspassenApril 2018 - Tijdens de tweedaagse beurs Platform Onderwijs & Facilitair op 24 en 25 april in Nijkerk introduceerde Automatic Signal de BadgeCheck van Linked Solutions. De BadgeCheck is een mobiel device waarmee toegangspassen kunnen worden gecontroleerd. U weet meteen of degene van wie u de pas controleert inderdaad de juiste houder is, of de persoon op deze plek mag zijn en welke toegangsrechten hij of zij heeft. BadgeCheck is gekoppeld aan het toegangscontrolesysteem en geeft u realtime informatie. Meer weten over de BadgeCheck? Neem contact op en we beantwoorden uw vragen graag.

Masterclass 'Maak van uw museum (g)een fort' tijdens Museum Vakdagen

Masterclass 'Maak van uw museum (g)een fort'

April 2018 - Op de eerste dag van de Museum Vakdagen (18 en 19 april) hield senior security consultant Wijnand van Loon een masterclass over het beveiligen van musea, met als titel 'Maak van uw museum (g)een fort'. De actualiteit van het onderwerp werd bevestigd door het feit dat in het voorafgaande weekeinde in Frankrijk in Nantes een kunstroof had plaatsgevonden. De heer Van Loon lichtte diverse organisatorische, bouwkundige en elektronische maatregelen toe en legde uit hoe de INCI/DETAR-methode (INCIdent - Detectie - Evaluatie - Transmissie - Alarmering - Respons) in elkaar steekt. Tijdens de lezing en ook na afloop daarvan op de stand, konden beursbezoekers vragen stellen en in gesprek gaan over technische beveiliging.  

Masterclass over beveiliging tijdens Museum Vakdagen

Registreer u voor gratis toegang tot de Museum Vakdagen 2018

April 2018 - Senior security consultant Wijnand van Loon geeft op woensdag 18 april om 10.30 uur een masterclass over beveiliging van musea. Deze masterclass vindt plaats tijdens de Museum Vakdagen op 18 en 19 april in het Evoluon in Eindhoven. Naast de masterclass en andere lezingen, is er ook een beurs waar u van alles vinden over het opzetten, bouwen, onderhouden, inrichten, exploiteren en uiteraard het beveiligen van musea.

Wilt u de masterclass bijwonen en de Museum Vakdagen bezoeken? Als u zich hier registreert, heeft u gratis toegang tot de Museum Vakdagen. 

Platform Onderwijs & Facilitair 2018

Bezoek ons in stand 03.112 op de beurs Platform Onderwijs & Facilitair 2018

April 2018 - Voor facilitair managers in de onderwijsbranche was op 24 en 25 april een boeiende beurs in De Loods in Nijkerk (bij Hart van Holland). Automatic Signal was te vinden in stand 03.112 en presenteerde daar geïntegreerde beveiligingsoplossingen, waaronder toegangscontrole, lockermanagement, inbraakdetectie en camerasystemen. 

Digitale snelweg langs de achterdeur

Maatr 2018 - Als u in gedachten voor uw woning staat, ziet u meestal wel waar de zwakke beveiligingsplekken zitten. Dat raampje naast de keukendeur. Of de balkondeuren op de eerste verdieping. Lastiger wordt het als het gaat om zwakke plekken in de digitale infrastructuur van uw huis. Lees in het eerder op LinkedIn verschenen artikel hoe u dat zo goed mogelijk kunt (laten) aanpakken. 

Lees meer

Waarborging privacy tijdens video-opnamen met bewakingscamera's

Waarborging van privacy tijdens video-opnamen met bewaklingscamera's

Februari 2018 - Wie gebruikmaakt van bewakingscamera's, heeft te maken met de bescherming van privacy van de personen die worden gefilmd. Kiwi Analytics heeft een plug-in die personen 'blurt' terwijl acties en bewegingen wel zichtbaar blijven. Het type en het aantal pixels kan naar wens worden ingesteld.

Het originele beeld wordt versleuteld bewaard. Bekijken kan alleen door geautoriseerde personen die een aantal beveiligingsstappen doorlopen. Hoe de plug-in werkt, is te zien in onze showroom in Rijsenhout. 

Meer weten over privacy en videobewaking? Lees dit artikel.

Demo radardetector D2050

Radardetector demo

Februari 2018 - Radardetector D2050 van Axis is een intelligente aanvulling op een camerabewakingssysteem. De detector is gevoelig voor beweging zonder vals alarm te geven bij elke windvlaag of schaduw. Gekoppelde camera’s of verlichting worden direct aangestuurd en op het videobeeld is duidelijk het spoor te volgen van hetgeen wordt gedetecteerd. De radar heeft een bereik tot 50 meter. Interesse om een live demonstratie te zien in onze showroom? Bel vrijblijvend voor een afspraak (0297) 230100 of neem via e-mail contact op.

Cameratoezicht? Let op deze regels!

Voor cameratoezicht gelden bepaalde regels

November 2017 - Waar moet u op letten als uw organisatie camera's wil inzetten om toezicht te houden? Want dat kan niet zomaar. Cameratoezicht is aan een aantal voorwaarden gebonden. Zo moet het cameratoezicht vooraf worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens, behalve als het wordt gebruikt voor de beveiliging van personen, gebouwen, terreinen, zaken en productieprocessen én de camera’s duidelijk zichtbaar zijn.

Lees meer

Hoe bereikt u ons?

Adres
Boeierstraat 3
1435 LK RIJSENHOUT

Telefoon
+31 (0) 297 230 100

E-mailadres (Algemeen)
postbus@automaticsignal.nl